FANDOM


function BindEffectParamToPartPosition ( object oEffectObject, string sEffect, string sParamName, object oObject, string vPartName )

zajmuje sobie przybindowuje po o enie obiektu oObject jako parametr sParamName efektu sEffect na obiekcie oEffectObject

  • oEffectObject: obiekt na kt rym efekt jest odpalony
  • sEffect: nazwa efektu
  • sParamName: parametr pod jakim po ozenie bedzie widoczne w efekcie
  • oObject: obiekt kt rego pozycje chcemy ledzi (OBJECT_INVALID od cza ledzenie)
  • vShift: przesuniecie wzgledem po o enia obiektu
  • Return type: void
  • Include file: nwscriptdefn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.