FANDOM


function IsMeleePositionFree (object oAttacker, object oAttackTarget)

sprawdza, czy pozycja wyznaczona z otaczania jest wolna jesli dla kriczera otaczanie nie wyznaczylo zadnej pozycji (czyli jesli nie otaczamy) zwracamy true jesli natomiast zostal wyznaczony punkt, ale jest on np. zablokowany, zwracamy false dla punktu, ktory jest wyznaczony i jest wolny zwracamy true

  • Return type: int
  • Include file: nwscriptdefn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.